Hurda İşi Yapanlar

Hurda İşi Yapanlar

Hurda İşi Yapanlar
Hurda İşi Yapanlar

Hurda nedir ya da diğer bir deyişle eski eşyalarınızın içinden neler hurda olarak değerlendirilebilecektir öncelikli olarak buna bir bakalım. Hurda, işe yaramayacak derecede bozulmuş, yıpranmış, kullanım dışı bir hal almış ya da kırılıp, dökülmüş, parçalanmış özellikle demir, bakır ya da alaşım parçalardır. Peki, hurda işi yapanlar bu kırık dökük parçaları neden toplar? Hurdalar eritilerek yeniden kullanılmak için ya da lehim işlerinde kullanılmak üzere toplanırlar. Bu tarz malzemeleri toplayan kişiye hurdacı, hurda alıp satma işine genel olarak hurdacılık, hurda değerine ise hurda fiyatı denilmektedir.

Kullanım dışına gelmiş malzemenin posası olarak adlandırılan hurda, araç parçaları, inşaat malzemeleri, beyaz eşyalar ve artı materyal gibi ürün imalatı ve tüketiminden kalan geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Hurdaların diğer atıklardan farkı, maddi olarak değerinin olmasıdır. Hurda türevleri çok çeşitlidir. Hurda işi yapanlar çoğunlukla alüminyum hurda alımı, bakır hurda alımı, çinko hurda alımı, demir hurda alımı, elektronik hurdası alımı, makine hurdası alımı, kurşun hurda alımı ve paslanmaz hurda alımı yapmaktadır. Bunların dışında geri dönüştürülebilir plastik gibi birçok atığın toplanmasını da kapsayan hurdacılık işinde en yüksek değeri olan hurdalar metal türevleridir. Metal içerikli hurdalar metal parçalayıcı ile parçalanır ve manyetik olarak ayrıştırılırlar. Çünkü bu ürünleri büyük parçalar halindeyken hele ki özellikle elle ayıklamak çok çok uzun zaman alacaktır.

Hurda Türleri Nelerdir?

Hurdalar dkp, ekstra, bonus ve makas olarak sınıflandırılmaktadırlar. Dkp hurdalar kesme işlemleri sonucunda ortaya çıkan saç artıklarının kıyılarak kırpıntı ya da preslenerek balya haline getirilmiş halidir. Haddeleme sürecinde ortaya çıkan artıklar ve çelik üretimi esnasında ortaya çıkan artıkları kapsamaktadır. Ekstra hurdalar çelik imalatında çıkan kenar kesme malzemelerinin sarılmış halidir. Kesme işlemleri sırasında ortaya çıkan saç artıkları, inşaat demiri kırpıntıları, kesilmiş ya da preslenmiş borular, dövme çeliği ve demiryolu rayları, lokomotif ve vagon tekerleklerini kapsamaktadır. Hurda işi yapanlar bu ürünleri bir de kalitelerine göre sınıflandırmaktadırlar. Hurda sınıfları ise 1. Grup ve 2. Grup olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Grup hurdalar ekstra ve bonus hurdaların belirlenen ölçülere uymayanları, uygun şekilde bağlanmadığından dolayı açılan sarmallar ve inşaat demirleri, rulolar, bağlar, teller gibi malzemelerin yumak şeklindeki hallerini kapsar. 2. Grup hurdalar ise dkp, ekstra, bonus, makas ve 1. Grup kalitenin dışında kalan batık gemi hurdaları, uzun kenar kesme hurdaları, saç hurdaları, az oksitli ya da oksitsiz çember hurdaları, teller ve bağların açık ya da presli halleri ve metalik evrensel hurdaları kapsar.

Hemen Ara
× WhatsApp