Ümraniye’deki Hurdacı Firmaları

Ümraniye’deki Hurdacı Firmaları

Hurda işi genellikle üretim tesislerinin çok olduğu yerlerde, liman bölgelerinde, inşaat sektörünün yaygın olduğu alanlarda, demiryollarının yoğun olduğu ve bu konu ile ilgili üretim yapılan yerlerde, köprü yapımlarının yoğun olduğu bölgelerde ve araç üretimi, tamiri, montajı, sökümü yapılan sanayi bölgeleri yakınında bulunmaktadır. Bu nedenledir ki Ümraniye’deki hurdacı firmaları bilinçli olarak bu konumda konuçlanmışlardır. Çünkü, kişisel ve evsel atıklar diye nitelendirilen hurdalar bir işletmeyi çevirebilecek ve üretimi devam ettirebilecek miktarlarda olmadıkları için sanayi ve üretim atıklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hurda İşinin İncelikleri

Hurdaların çöp diye nitelendirilen diğer atıklardan en büyük farkı ve çöpe atılmak yerine değerlendirilme nedeni maddi olarak bir değerinin olması yani satıcıya para kazandırmasıdır. Bu nedenle Ümraniye’deki hurdacı firmaları gibi bu konu üzerine hizmet sağlayan birçok profesyonel firma kurulmaktadır. Bu firmalar kişisel ya da üretim hurdalarını belirli bir ücret karşılığında toplayarak hammadde haline getirecek işlemlerden geçirerek üretim tesislerine satmakta ve bu hizmetten maddi gelir elde etmektedirler. Bu sayede hurda satıcısı, hurda alıcısı ve hammadde alıcı gibi zincirleme bir kazanç elde edilmektedir.

Bu işte alıcı da satıcı da dikkatli ve dürüst olmalıdır. Her sektör gibi karşılıklı güven içerisinde yürümesi gereken alım satım işleri için özellikle fiyat belirleme ve tartım konusunda iki tarafta dürüst davranmalıdır. Alıcı, aynen dolar ve altın borsası gibi günlük olarak belirlenen hurda fiyatlarını takip ederek değer biçmeli ve tartımda hile yapmamalıdır. Aynı şekilde satıcı da hurdayı saf olarak tartmak konusunda hemfikir olarak hileden kaçınmalıdır. Bu nedenle Ümraniye’deki hurdacı firmaları gibi bilinen, güvenilir ve profesyonel firmalarla çalışmanız sizin için önemlidir.

Hurdacılıkla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da işin gerçekten tehlikeli bir iş olduğudur. Sektörde hizmet verecek kişi ve firmaların son derece dikkatli ve özenli davranması, iş güvenliği ve sigorta gibi konulara özen göstermesi kesinlikle şarttır. Söz konusu malzemenin metal olması başlı başına bir tehlike arz etmektedir. Yaralanmalara çok müsait olan bu iş dalı için tehlikeli maddeler ve işlemler esnasında oluşabilecek gazlar temas ve soluma açısından da tehlikeli olabilmektedir.

 

 

 

Hemen Ara
× WhatsApp